V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) souhlasím tímto se zpracováním svých kontaktních údajů, jež jsem poskytl přihlášením se k odběru newsletteru (novinek) společnosti Elixír tours, s.r.o., se sídlem Holšická 1327, Praha 9, PSČ 19016, IČO 29026270, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160946, jako správcem osobních údajů ke zpracování osobních údajů za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení (newsletterů -novinek) společnosti Elixír tours, s.r.o na mou emailovou adresu, kterou jsem poskytl dobrovolně.

Prohlašuji, že poskytnuté údaje jsou pravdivé a že tento souhlas se zpracováním kontaktních a osobních dat uděluji dobrovolně. Jsem si vědom všech svých práv v souladu se zákonem, především o právu přístupu k osobním údajům, o právu na opravu osobních a kontaktních údajů, o právech podle § 21 zákona a o právu tento souhlas kdykoliv odvolat písemnou formou zaslanou na výše uvedenou adresu společnosti Elixír tours, s.r. o nebo na emailovou adresu info@elixirtours.cz či se odhlásit z odběru newsletteru (novinek) pomocí odkazu určenému k odhlášení, který je součástí každého zaslaného newsletteru-novinek (obchodního sdělení)